bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Actuele status en planning

1 december 2022

In dit bericht lees je over de actuele status en planning van nieuwbouwproject Groenemorgen in Afferden.

Input gebundeld
De input op de plannen voor Groenemorgen – onder meer via de enquête en de informatieavond in september – is samengevoegd per thema. In dit bericht gaven we een samenvatting van de onderwerpen waar veel input op is gegeven, zoals verkeersafwikkeling, betaalbare woningen en levensloopbestendig wonen.

Ook zijn er de afgelopen periode gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het plangebied. Er staan nog enkele gesprekken gepland voor de komende tijd. De input uit deze gesprekken delen we ook met de gemeente en gezamenlijk bekijken we hoe dit meegenomen kan worden in de nadere uitwerking van de plannen.

Dit is de planning
De verwachting is dat het plan en het exacte woningbouwprogramma van Groenemorgen de komende weken meer vorm gaan krijgen. In januari/februari 2023 geven we hier via de nieuwsbrief en deze website een update over.

Het streven is om in de eerste helft van 2023 in procedure te gaan met het ontwerp bestemmingsplan. Dit start met de terinzagelegging van het plan, waarbij het 6 weken mogelijk is om het plan in te zien en hierop te reageren. Verloopt de bestemmingsplanprocedure volgens planning, dan start de verkoop van Groenemorgen eind 2023.