bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Geslaagde eerste participatieavond

29 september 2022

Afgelopen donderdagavond – 22 september – vond in Horeca de Meent in Afferden de eerste informatie- en participatieavond plaats voor nieuwbouwproject Groenemorgen.

Hieronder lees je over de goed bezochte avond en kun je de themapanelen bekijken die stonden opgesteld. Ook gaan we in op de ontvangen ideeën en lichten we toe hoe de input wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen.

Veel betrokkenheid en waardevolle input
Op themapanelen konden de circa 150 aanwezige bezoekers zien wat de globale kaders en voorlopige plannen voor Groenemorgen zijn. Er was onder meer informatie te bekijken over de stedenbouwkundige opzet, het verwachte woningaanbod, verschillende architectuurstijlen en duurzaamheidsambities. Bij de panelen stonden betrokkenen vanuit de ontwikkelaar KlokGroep, gemeente Druten en stedenbouwkundig bureau Buro Waalbrug klaar om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Klik hier om de themapanelen te bekijken.

Veel gedeelde ideeën en opmerkingen
Bezoekers hadden de mogelijkheid om mee te denken over de plannen door ideeën, suggesties en aandachtspunten via post-it notes op de panelen te plakken. Ook kon met stickers worden aangegeven welke architectuurstijl de voorkeur heeft (dorps, landelijk of modern). Via de link hieronder krijg je een impressie van de gedeelde input.

Input via post-it notes en stickers

Enkele onderwerpen die veel terugkwamen tijdens de gesprekken en op de post-it notes waren:

Verkeersafwikkeling. De huidige beoogde verkeersontsluiting staat weergegeven op de panelen (zie paneel 3). Vanuit de bezoekers zijn veel ideeën en opmerkingen opgeworpen met betrekking tot deze ontsluiting. Samen met de gemeente en de Veiligheidsregio wordt bekeken hoe we de ontsluiting het veiligst kunnen vormgeven zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de bestaande wijk.

Betaalbare koop- en huurwoningen. Veel bezoekers gaven aan interesse te hebben in betaalbare koop- en huurwoningen. Groenemorgen biedt een breed woningaanbod met de nadruk op betaalbaar: van het aanbod bevindt circa 60% zich in deze categorie. Denk aan sociale huurwoningen tot € 752,- en koopwoningen onder de NHG-grens (de gemiddelde koopsom in Nederland). De overige woningen bevinden zich in uiteenlopende prijsklassen. Zo biedt het plan voor iedere woonwens een passende woning, wat ook de doorstroom weer bevordert

Levensloopbestendige woningen. De interesse in levensloopbestendige woningen bleek groot. In het huidige woningprogramma is circa 20% bestemd als levensloopbestendig, zowel sociale huur als vrije sector koop. Onder meer op basis van de ontvangen feedback, afstemming met de gemeente en aanvullend marktonderzoek wordt het woningprogramma de komende periode zo goed mogelijk in lijn gebracht met de vraag in de omgeving.

Architectuurstijl. Veel bezoekers gaven via de stickers een voorkeur aan voor de architectuurstijlen landelijk en dorps.

Persoonlijk gesprek. Een aantal direct omwonenden (met kavels grenzend aan het plangebied) gaf aan behoefte te hebben aan een individueel gesprek met de ontwikkelaar. De betreffende direct omwonenden kunnen deze vraag indienen via het formulier op de contactpagina. We nemen dan contact op.

Het vervolg: verwerken van de input in de plannen
We willen alle bezoekers bedanken voor hun betrokkenheid en input. Samen met de gemeente bekijken we de komende periode hoe de ontvangen ideeën en opmerkingen binnen de gestelde kaders kunnen worden verwerkt in de plannen. Daarnaast ontvangen direct omwonenden van het plangebied in oktober een vragenlijst met specifieke vragen over het plan en worden naar behoefte individuele gesprekken ingepland met direct omwonenden. Ook deze uitkomsten worden in het vervolgtraject meegenomen. Door deze participatie scherpen we de plannen verder aan en voegen we met Groenemorgen zoveel mogelijk waarde toe.

In oktober / november delen we via deze website en de nieuwsbrief een update over de verzamelde input en de manier waarop dit wordt verwerkt in de vervolgplannen. Ook vertellen we dan meer over het vervolgproces van Groenemorgen.

Bekijk de themapanelen